Thông tin Elitech Người dẫn đầu ngành về máy ghi dữ liệu nhiệt độ và độ ẩm Được thành lập vào năm 1996, Elitech chuyên nghiên cứu và phát triển…

1. Nhiệt kế là gì?  Nhiệt kế dùng để làm gì? Các nhiệt kế các biện pháp nhiệt độ của một cơ thể, một đối tượng, một căn phòng hay nhiệt độ bên ngoài.…

Còn được gọi là máy đo độ ph điện tử , máy đo PH là một thiết bị điện tử thường được sử dụng cho các hoạt động liên quan đến phép đo, trong trường…