Một cảm biến là một thiết bị biến đổi trạng thái của một quan sát đại lượng vật lý vào một số lượng sử dụng, chẳng hạn như một điện áp điện , một chiều cao của…

Một thermistor là một loại điện trở có điện trở phụ thuộc rất nhiều vào nhiệt độ , nhiều hơn so với điện trở tiêu chuẩn. Từ là sự kết…

Transistor C1815 là bóng bán dẫn NPN tiếp giáp lưỡng cực được sử dụng rộng rãi trong các dự án thương mại và giáo dục. Nó được sử dụng để…