Kiến thức

Nước Anh cấm xe hơi chạy bằng khí Gas mới và dầu Diesel vào năm 2030

Nước Anh cấm xe hơi chạy bằng khí Gas mới và dầu Diesel vào năm 2030
Thủ tướng anh, Boris Johnson, đã nói rằng sẽ cấm hoàn toàn việc bán mới các xe hơi và xe tải nhỏ chỉ chạy được bằng xăng và dầu diesel từ năm 2030. Tuy nhiên, một số xe lai điện chạy bằng xăng hoặc dầu diesel cùng với động cơ điện sẽ được cho phép đến năm 2035.
Nước Anh cấm xe hơi chạy bằng khí Gas mới và dầu Diesel vào năm 2030
Nước Anh đã từng thông báo việc bán xe chạy bằng xăng hoặc dầu diesel sẽ bị cấm vào năm 2040. Tuy nhiên, vào tháng 2 chính phủ đã dời sang năm 2035, trước khi thay đổi một lần nữa vào tháng 11. Hiện tại nước Anh là nước thứ 2 trên thế giới có một kế hoạch tham vọng nhất trong việc cấm xe chạy bằng gas mới và dầu diesel sau Na uy, nước lên kế hoạch sẽ cấm các xe như trên vào năm 2025.
Để hỗ trợ cho quá trình chuyển dịch này, chính phủ Anh đã thông báo sẽ chi khoảng 1,7 tỷ $ vào xây dựng hạ tầng cho việc sạc các xe điện. Ngoài ra cũng sẽ đưa ra gói hỗ trợ 780 triệu $ để hỗ trợ người dân mua xe điện và sẽ dùng khoảng 670 triệu $ để hỗ trợ việc sản xuất pin trong nước.
Nhu cầu cho xe điện ở Anh đã tăng hơn gấp đôi từ năm ngoái, nhưng ít hơn 10% xe được bán từ đó cho đến nay là xe điện.
Chính phủ cũng lên kế hoạch chi nhiều hơn cho di chuyển công cộng, và tìm nhiều cách hơn để giúp những người di chuyển bằng việc đi bộ hoặc xe đạp.
Động thái này là một phần của một kế hoạch lớn hơn nhằm giúp chiến đấu lại thay đổi khí hậu và tạo ra công ăn việc làm. Những phần khác của kế hoạch sẽ tốn hơn 5,3 tỷ $ tổng cộng, trong đó bao gồm đầu tư vào năng lượng tái tạo, làm các tòa nhà ấm hơn, sử dụng năng lượng hiệu quả hơn và cuối cùng là trồng cây.
Một số chính trị gia đối lập cho rằng kế hoạch này không đủ để chỉ ra rằng biến đổi khí hậu là một vấn đề, và cần chi quá nhiều tiền. Những nhà hoạt động môi trường cũng nói rằng những khoản đầu tư quy mô và hành động ngay lập tức là cần thiết để chỉ ra rõ vấn đề biến đổi khí hậu.
UK to Ban New Gas and Diesel Cars by 2030
The UK prime minister, Boris Johnson, has said that the sale of new cars and vans that use only gasoline and diesel will be banned from 2030. However, some hybrids — vehicles that use gasoline or diesel as well as an electric motor — will still be allowed until 2035.
The UK had previously said the sale of gas and diesel vehicles would be banned in 2040. However, in February the government moved the date to 2035, before changing it again in November. The UK now has the second most ambitious plan to ban new gas and diesel vehicles in the world after Norway, which plans to ban them in 2025.
To help with the transition, the UK government has said it will spend over $1.7 billion on infrastructure for charging electric vehicles. It will also offer about $780 million worth of grants to help people buy electric vehicles, and will spend about $670 million to support more battery manufacturing in the country.
Demand for electric vehicles in the UK has more than doubled in the last year, but less than 10% of vehicles sold so far in 2020 were electric.
The government also plans to spend more on public transport, and find ways to help more people travel by walking or cycling.
The move is part of a larger plan to help fight climate change and create jobs. Other parts of the plan, which will cost over $5.3 billion in total, include investing in renewable energy, making buildings warmer and more energy efficient, and planting trees.
Some opposition politicians have said that the plan does not do enough to address the problems of climate change, and that much more money needs to be spent. Environmental activists also say that massive investment and immediate action is needed to properly address climate change.
Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]