Thông tin Elitech Người dẫn đầu ngành về máy ghi dữ liệu nhiệt độ và độ ẩm Được thành lập vào năm 1996, Elitech chuyên nghiên cứu và phát triển…

1. Nhiệt kế là gì?  Nhiệt kế dùng để làm gì? Các nhiệt kế các biện pháp nhiệt độ của một cơ thể, một đối tượng, một căn phòng hay nhiệt độ bên ngoài.…

DB (A) là đơn vị đo âm thah được sử dụng để đo tiếng ồn môi trường. Đây là một decibel trọng số A là đơn vị đo mức áp…

Lửa nóng, băng lạnh. Nhưng chính xác thì nhiệt và lạnh là gì? Nước đá biến thành hơi nước như thế nào và với đơn vị đo nhiệt độ là …Bài viết này chúng tôi sẽ…

Còn được gọi là máy đo độ ph điện tử , máy đo PH là một thiết bị điện tử thường được sử dụng cho các hoạt động liên quan đến phép đo, trong trường…

Một cảm biến là một thiết bị biến đổi trạng thái của một quan sát đại lượng vật lý vào một số lượng sử dụng, chẳng hạn như một điện áp điện , một chiều cao của…